طب آزما

علمی - پزشکی - اجتماعی

پنجمین کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی 2009 - ترکیه

  پنجمین کنگره بین المللی isprm از ١٣ تا ١٧ june سال 2009 در استانبول ترکیه : www.isprm2009.org      انعکاس اخبار کنگره در خبرگزاری های داخلی http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=308289  http://www.hayat.ir/?page=showbody_news&row_id=46898  
/ 0 نظر / 181 بازدید
آبان 90
1 پست
اسفند 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
5 پست
آبان 87
10 پست
طب_سنتی
2 پست
حجامت
2 پست
فصد
1 پست
iran
1 پست
amputation
2 پست
pain
2 پست
کتاب
1 پست
مطب
1 پست
laser
1 پست
ulcer
1 پست
sport
1 پست
quadriplegia
1 پست
ایران
1 پست
kyphosis
1 پست
scoliosis
1 پست
:_amputation
1 پست
prosthesis
1 پست
gait
1 پست
low_level_laser
1 پست
pressure_ulcer
1 پست
اسکولیوز
1 پست
کیفوز
1 پست
pelvic_obliquity
1 پست
جانباز
1 پست