طب آزما

علمی - پزشکی - اجتماعی

##بخشی از کتاب گیاهان دارویی تالیف : دکتر آزما - دکتر آذربایجانی

درمـان بیماری های دستگاه عصبی 1) مصرف دارویی : ضد تشنج وصرع،ضد تشویش و دلهرهنام دارو : آویشن: Thymeاشکال دارویی و مقدار مصرف :5/2 تا 5 گرم برگ آویشن را در 100 سانتی متر مکعب یا نصف لیوان آبجوش دم کرده بعد از هر غذا یک استکان با کمی قند تناول نمایید. (بزرگسالان). این میزان در کودکان به نسبت سن کمتر در نظر گرفته می شود.توجه : زیاده روی در خصوص دم کردن آویشن باعث تضعیف قلب، کلیه و تیروئید شده ممکن است باعث اسهال و استفراغ شود.2) مصرف دارویی:  ضد تشنج، ضد صرع، ضد خستگیهای روحی، ضر رعشه ضد فلج و غش.نام دارو :آنفوزه  stinhirg اشکال دارویی و مقدار مصرف: حب 20 گرمی تهیه نموده، صبح ظهر، شب یک یا در عدد (بزرگسالان میل نمایید.) درکودکان به نسبت این مقدارکمتر می گردد.3) مصرف دارویی : ضربه های مغزی، رعشه، فلج، ضد غش، سردرد ضعف اعصاب، افسردگی. نام دارو : اسطوخودوس french larender  اشکال دارویی و مقدار مصرف: مقدار6 تا 15 گرم گیاه را در دو لیوان آب جوشانده و صبح، ظهر، شب بعد از غذا یک استکان با کمی قند میل نمایید.در مورد ضربه های مغزی 7گرم در یک لیوان آب جوشانده یک مرتبه در روز میل نمایند. (در بزرگسالان) در کودکان به نیبت کمتر.4) مصرف دارویی : ضد تشنج، صرع، ضد ضعف اعصاب، ضد سرگیجه.نام دارو: اوکالیپتوس  Eucaliptusاشکال دارویی و مقدار مصرف: 1 تا 25 گرم برگ گیاه را در دو لیوان آب جوش دم کرده صبح، ظهر و  شب یک لیوان میل نمایید. (بزرگسالان)5) مصرف دارویی : ضد افسردگی، ضد اضطراب، ضد وحشت و کابوس ضد کم هوشی و کمی حافظه، ضد لرزش اندامها که در اثر ترس ایجاد می شود.نام دارو : بادرنجویه یا فرنجمشک  Melissa اشکال دارویی و مقدارمصرف: دم کرده یا جوشانده 10تا15 گرم گیاه را در دو لیوان آب تهیه کرد صبح و ظهر و شب یک استکان میل نمایید. در کودکان به نسبت سن آنها کمتر می گردد. یا می­توان 5 تا 10 گرم پودر تخم بادرنجویه رادم کرده  میل کنند.6) مصرف دارویی : ضد تشنج، صرع، ضد هیستری، ضد داءالقرص. نام دارو : برنجاسف یا شویلا  Warm woodاشکال دارویی و مقدار مصرف: مقدار 5 تا 15 گرم سرشاخه گلدار گیاه را در دو لیوان آب جوش دم کرده بزرگسالان صبح و ظهر و شب میل نمایند.در کودکان به نسبت سن آنها این مقدار کمتر می گردد. مقدار 15 گرم پودر ریشه برنجاسف را با 30 گرم شکر مخلوط کرده،صبح و ظهر و شب نصف قاشق چایخوری میل نمایند. 7) مصرف دارویی : ضد درد میگرن، ضد عصبانیت، ضد دلهره و اضطراب ضد تجسم اجسام و ارواح، ضد کمی حافظه  و خستگی روح. نام دارو : به لیمو یا ورون Lemen  verbena – vervein  اشکال دارویی و مقدار مصرف : 5 تا 15 گرم برگ به لیمو را در دو لیوان آب جوش دم کرده یا استکان صبح و ظهر و شب میل گردد. در کودکان به نسبت مقدار مصرف کمتر می گردد.8 )  مصرف دارویی : آرام بخش، ضد تشنج و ضد بی خوابی. نام دارو  : پوست درخت بید  Sallow –tree اشکال دارویی و مقدار مصرف 20 تا 25 گرم پوست درخت بید را در 2 لیوان آب جوش دم کرده بعد از هو غذا یک لیوان با کمی قند تناول نمایید. در مورد بی خوابی فقط شبها قبل از خواب یک استکان میل شود .9) مصرف دارویی : ضد تشنج، صرع، ضعف اعصاب، سردرد و سرگیجه و بی­خوابی. نام دارو تیول یا زیرفون  : Large live time اشکال دارویی و مقدار مصرف : 2/5 تا 5 گرم گل تیول را در دو لیوان آب جوش دم کرده صبح و ظهر و شب در بزرگسالان یک لیوان میل شود .در مورد بی خوابی فقط شب قبل از خواب یک لیوان میل نمایید. 10)   مصرف دارویی : ضد تشنج، صرع، ضد ضعف اعصاب.نام دارو : ثعلب  Crou-  foot اشکال دارویی و مقدار مصرف : مقدار 9 گرم ثعلب را در دو لیوان آب جوشانده صبح و ظهر و شب یک استکان در بزرگسالان میل شود. مقدار 50 گرم ثعلب را در 2 لیوان آب جوش دم کرده نوعی ژله بدست می آورند و هر روز مقداری از آن میل می گردد.  این مقدار در کودکان کمتر است.11)  مصرف دارویی : ضد جنون، ضد وحشت و اضطراب وضد رعشه.نام دارو: دارچین   White conel – cinnamon اشکال دارویی و مقدار مصرف : مقدار 10 تا 15 گرم پودر دارچین را در یک لیوان آب دم کرده و بعد از هر غذا یک لیوان میل شود. مقدار نصف قاشق چایخوری پودر دارچین را با کمی شکر بعد از هر غذا تناول نمایید .مقدار یک قاشق غذا خوری پودر دارچین را در یک لیواب آب پخته به صورت خمیر بر پارچه مالیده بر روی عضوی که رعشه دارد قرار دهند هرروز تا بهبودی  کامل تکرار کنند. 12)  مصرف دارویی :  ضد تشنج و صرع ضد افسردگی، ضد  سردرد  و بی­خوابی. نام دارو  : زنجبیل   Cingerاشکال دارویی و مقدار مصرف : مقدار 5 گرم زنجبیل را در دولیوان آب دم کرده صبح و ظهر و شب یک استکان میل شود. مقدار5% تا 1 گرم پورد زنجبیل را سه قسمت نموده، هر قسمت را بعد از هر غذا میل کنند و یا یک قاشق غذاخوری پودر زنجبیل را در کمی آب جوش خمیر نموده کمی حرارت دهند و سپس بر عضو فلج بمالند و هر روز تا بهبودی کامل تکرار نمایند.13)  مصرف دارویی :  ضد اعتیاد. نام دارو :  زینان، نانخواه، انسیون بری یاکمون ملوکی   Ammiاشکال دارویی ومقدار مصرف : مقدار 1 تا 2 گرم زنیان را در دو لیوان آب جوش دم کرده بعد از غذا یک استکان میل نمایند. مقدار نیم تا یک گرم پودر زنیان را با کمی شکر بعد از هر غذا تناول نمایید.14)  مصرف دارویی :  ضد تشنج، ضد فلج. نام دارو  : زیره سیاه  Caraway اشکال دارویی و مقدار مصرف : مقدار نیم تا یک گرم پودر زیره سیاه را همراه با کمی شکر یا عسل بعد از غذا تناول نمایند. این مقدار در کودکان به نسبت سنشان کمتر است.مقدار 25 تا 75 گرم زیره سیاه را در دو لیوان آب جوشانده و مقداری از آن را در محل فلج بمالند و مواظب باشند سرما به عضو فلج آسیب نرساند.15)  مصرف دارویی : ضد تشنج و صرع، ضعف اعصاب، ضد فلج و رعشه، ضد نگرانی و افسردگی. نام دارو  : سداب -  فیجن Rue اشکال دارویی و مقدار مصرف  : 1 تا 5 گرم سداب را در دو لیوان آب جوش دم کرده، صبح و ظهر و شب یک استکان میل نمایند. در کودکان این مقدار به نسبت سنشان کمتر است.سداب را نرم کوبیده پودر تهیه نموده صبح و ظهر و شب هر دفعه نیم تا یک گرم و حداکثر یک گرم در 24 ساعت میل کنند. می توان تخم سداب را نرم کوبید، صبح و ظهر و شب هر دفعه نیم گرم از پودر آن را میل کنند. افراد مبتلا به فلج و رعشه علاوه بر خوردن سداب می توانند روغن سداب را به بدن بمالند. روغن سداب  : سداب یک جزء + 5 جزء روغن زیتون را آنقدر می­جوشانند تا آب تبخیر شده و مقدار روغن باقی بماند.توجه : زیاده روی در مصرف سداب اثر سمی داشته ممکن است منجر به مرگ شود.16)  مصرف دارویی : ضد تشنج و صرع، ضد تحریکات عصبی هیستری، ضد مالیخولیا، ضد جنون و تشویش و دلهره، ضعف اعصاب ضد داؤالرقص.نام دارو  : سنبل الطیب   والریان  Valerian  اشکال دارویی و مقدار مصرف : مقدار 5 گرم ریشه سنبل الطیب را در دو لیوان آب جوش دم کرده  صبح و ظهر و شب یک استکان میل شود.17)  مصرف دارویی : ضد تشنج و صرع، ضد اغماء.نام دارو : هل   Cardamen اشکال دارویی و مقدار مصرف  : حداکثر 6 گرم هل همراه با غلافش را در دو لیوان آب جوش دم کرده و صبح و ظهر و شب یک استکان با کمی قند میل شود. بیمارانی که دچار بی هوشی و اغماء شده اند را می توان پودر را زیر بینی آنها مدتی نگه داشت تا استشمام نموده به هوش آیند.توجه : مصرف هل برای بیماران ریوی مضر است.18)  مصرف دارویی : سرگیجه، ضد بهت زدگی، ضد ترس و دلهره. نام دارو : بادام زمینی   Coound- nut – peanut  اشکال دارویی ومقدار مصرف : بادام زمینی روزانه مقدار 75 گرم میل شود. 19)  مصرف دارویی : ضد ضعف اعصاب، ضد هیستری و ضد ترس. نام دارو : بهار نارنج    Sour  - orange اشکال دارویی و مقدار مصرف : بهار تازه یا خشک شده نارنج را با سه قاشق چایخوری در یک لیوان آب جوش دم کرده صبح و ظهر و شب یک لیوان همراه با کمی قند میل شود.می­توان یک قطره عرق بهار نارنج را در یک استکان آب سرد یا گرم ریخته صبح و ظهر و شب یک لیوان همراه با کمی قند میل کرد.20)  مصرف دارویی : ضد وهم، ضد افسردگی و ضعف اعصاب. نام دارو : شیره انگور  Grape  اشکال دارویی و مقدار مصرف : یک قاشق غذاخوری شیره انگور را به مقدار یک عدس زعفران مخلوط کرده روزانه بزرگسالان تناول نمایند و تا بهبودی کامل ادامه دهند این میزان در کودکان به نسبت سنشان کمتر است. 21)  مصرف دارویی : ضد تشنج شیر خواران، ضد بی تابی کودکان، ضد هیجان و اضطراب، آرام بخش. نام دارو  : روغن بادام شیرین   Almond  oilاشکال دارویی و مقدار مصرف : در شیر خواران کمتر از یک سال روزانه 1 تا 2  قاشق چایخوری و در کودکان 2 سال به بالا 3 تا4 قاشق چایخوری روغن بادام شیرین مصرف نمایید و یا در شبانه روز 3 تا 4 مرتبه هر دفعه یک قاشق چایخوری یا مرباخوری شیر بادام به کودک می خورانند.طرز تهیه شیر بادام : 50 گرم مغز بادام را کوبیده با 50 گرم شکر مخلوط نموده می سایند  نرم می کوبند و سپس4  لیوان آب به آن افزوده آهسته بهم می­زنند.22) مصرف دارویی: ضد وسواس و ضد افسردگی.نام دارو  : به  Quince  اشکال دارویی و مقدار مصرف : به را به صورت خام، پخته،کمپوت، ژله، مربا و شربت بطورمرتب روزانه مقداری مصرف نمـایند تـا بهبــودی حاصـل شود. زیاده­­روی در مصرف ایجاد یبوست می کند. 23)  مصرف دارویی : ضد عصبانیت، ضد ترس، ضد دلهره وا ضطراب.نام دارو  : توت فرنگی Straw berryاشکال دارویی و مقدار مصرف : روزانه حدود 50 گرم توت فرنگی را مصرف کرده تا بهبودی حاصل آید در بزرگسالان روزانه می توان از یک قاشق مرباخوری مربای توت فرنگی استفاده کرد.توجه : افرادی که دچار حساسیت هستند از خوردن توت فرنگی خود داری کنند.24)  مصرف دارویی : آرام بخش، ضدتشویش و دلهره، ناراحتی عصبی و بدخوابی. نام دارو:    خیار     Cucaumber اشکال دارویی و مقدار مصرف : تخم خیار را نرم کوبیده، صبح و ظهر و شب هر دفعه حداکثر تا5 گرم تناول نمایید.برای درمان بی خوابی فقط شبها یک قاشق چایخوری با کمی شکر تناول شود.این نسبت در کودکان با توجه به سنشان کمتر است.25) مصرف دارویی  :  ضد هیجان،  و اضطراب و ضعف اعصاب نام دارو : فندوق  Nazel nut- filbert   اشکال دارویی و مقدار مصرف :  روزانه  چند عدد مغز  فندق خام یا بوداده را میل کرده تا بهبودی کامل حاصل آید. 26)  مصرف دارویی  :  ضد ناراحتی های عصبی،  کم خوابی. نام دارو : سیب Apple    اشکال دارویی و مقدار مصرف : به مقدار دلخواه سیب، شربت، مربای سیب، چودر سیب، آب سیب، شبها تناول نمایید.  مقدار 120 گرم برگ درخت سیب را دو لیوان آب جوشانده صبح و ظهر و شب هر دفعه با کمی قند تناول نمایید. مقدار مصرف برای کودکان با توجه به سنشان کمتر است.توجه : سیب زرد لینت مزاج و سیب قرمز یبوست ایجاد می کند.زیاده روی در مصرف سیب پخته فراموشی می دهد. 27)  مصرف دارویی :  ضد تشنج، ضد صرع، ضد افسردگی و وسواس، ضد سردرد.نام دارو  : گشنیز   Coriander  اشکال دارویی و مقدار مصرف :  مقدار 5 گرم تخم گشنیز را درون دو لیوان آب جوش دم کرده و صبح و ظهر و شب روزی یک لیوان میل نمایند.می توان مقدار 2 تا 5 گرم تخم گشنیز را کوبیده به چهار قسمت تقسیم کرده صبح و ظهر و شب هر وعده با کمی شکر تناول نمایند.توجه : در مصرف فرآورده های تخم گشنیز نباید زیاده روی زیرا ایجاد خواب آلودگی شبیه مستی و سنگینی زبان می کند. 28)  مصرف دارویی :  ضد تشنج، ضد سردرد رمیگرن و بی خوابی. نام دارو  : ریحان   Basil  اشکال دارویی و مقدار مصرف آن : 10تا 25 گرم ریحان را در دو لیوان آب جوش دم کرده بعد از هر وعده  غذایی  یک  لیوان با کمی قند تناول نمایند.توجه : افراد مبتلا به میگرن حتما باید از خوردن مواد میگرن زا مثل پنیر، شکلات، ماهی، میگو، ترشی جات، سرکه، ادویه­جات پرهیز نمایند.29)   مصرف دارویی  :  ضد تشنج. نام دارو  : نعناع     Spearment  -peppermentاشکال دارویی و مقدار مصرف : مقدار 5 گرم برگ نعناع را در دو لیوان آب جوش دم کرده بعد از هر وعده غذا یک لیوان میل نمایند. و یا می توان هر دفعه یک استکان عرق نعناع را در یک لیوان آب میل نمایند. می توان صبح و ظهر و شب اسانس مانت را به مقدار 2 تا 3 قطره در آب شیرین میل نمایند.30)  مصرف دارویی :  ضد تشنج و صرع و افسردگی، ضد سردرد و بی خوابی.  نام دارو : زعفران  Saffron     اشکال دارویی و مقدار مصرف : مقدار 55 گرم پودر زعفران را در دو لیوان آب دم کرده صبح و ظهر و شب میل نمایند. مقدار 20 گرم پودر زعفران با کمی شکر میل گردد .در مورد سردرد و بی خوابی  بزرگسالان می تواند کمی پودر  زعفران را استشمام کرده از بینی بالا بکشید.زیاده روی در مصرف زعفرای برای اعصاب مضر است.31)  مصرف دارویی : ضد تشنج و ضد صرع نام دارو : شیرین بیان    Licorice root- Regliss    اشکال دارویی و مقدار مصرف : صبح و شب بالغین یک قاشق چایخوری و اطفال نیم قاشق چایخوری از پودر گیاه تناول نمایند.توجه : افرادی که شیرین بیان مصرف می کنند ممکن است لینت مزاج پیداکنند .32)  مصرف دارویی :  ضد تشنج و صرع و راه رفتن در خواب و هیسترینام دارو : علف چای یا هزار چشمگل راعی- هوفاریتون حشیشه العبHardhay اشکال دارویی و مقدار مصرف : 5/7 تا 15 گرم گیاه تازه یا خشک را در دو لیوان آب جوش دم کرده قبل از هر غذا یک استکان میل شود.

لینک صفحه